De Weg van de Samoerai, de negen principes vanpersoonlijke effectiviteit en Paradox, de weg van de krijger-monnik Een klein boek van grote waarde. In een handzaam formaat zijn de negen principes van persoonlijke effectiviteit helder beschreven. Als je deze principes...